Болить серце? Перестав стiл!

Кожнi три хвилини в Українi хтось помирає вiд хвороб серця...

Торiк, як, зрештою, й у попереднi лiта, серцево-судиннi захворювання вийшли в Українi за рiвнем смертностi на перше мiсце. Чому? Що таке роблять українцi на шкоду своєму серцю? Не дбають про нього чи, може, лiкарi неправильно лiкують?

Чи завжди бiль iз лiвого боку грудей - серцевий? Як насправдi болить серце?  Про це ми говоримо з Юрiєм Iванiвим, професором, доктором медичних наук, вiдомим кардiологом-дiагностом, завiдувачем кафедри Нацiонального медунiверситету iменi Данила Галицького, та Лiлiаною Клименко, кардiологом Нацiональної медичної академiї пiслядипломної освiти iменi П.П. Шупика.

За цю проблему нiхто серйозно не брався

- Чому українцi масово хворiють на серце? Вiд чого "заробляємо" цю недугу? Їмо забагато сала?

Л. Клименко: - Так, понад 25 мiльйонiв наших спiввiтчизникiв, а це бiльше, анiж кожен другий, мають хвороби системи кровообiгу. Найпоширенiшi з них - гiпертонiя та стенокардiя, якi призводять до понад 50 тисяч iнфарктiв i понад 107 тисяч iнсультiв щороку. 160 тисяч людей помирають вiд хвороб серця кожного року - в середньому кожнi три хвилини. Хоча це не суто українська проблема, у бiльшостi країн свiту серцево-судиннi недуги на першому мiсцi. Свiт щороку втрачає вiд iнфарктiв та iнсультiв понад 17,2 мiльйона людей.

Хоча в будь-якому вiцi 80% цих смертей можна запобiгти. Наприклад, США забили на сполох ще 20 рокiв тому, i за цей час смертнiсть вiд серцево-судинних захворювань зменшилася в них на 40%. В Українi за цю проблему ще нiхто серйозно не брався. I  основна причина цього - низький рiвень знань населення про фактори ризику. Нема практичних навичок, що робити при серцевих нападах. Нема розумiння того, що здорове серце - це насамперед свiдомий вибiр здорового способу життя. Є така статистика: на 50% здоров'я залежить вiд способу життя, на 20% - вiд зовнiшнього середовища, ще на 20% - вiд соцiально-економiчних факторiв i лише на 10% - вiд медичної допомоги. А в нас усi цi  фактори, м'яко кажучи, не найкращi.

 Коли серце не винне

- Чи бували у вашiй практицi випадки, коли пацiєнт скаржився на бiль у серцi, а болiло не воно?

Ю. Iванiв: - Сьогоднi зi шести пацiєнтiв, яких я вже встиг дiагностувати, лише двоє справдi мають проблеми зi серцем. У решти бiль у цiй дiлянцi спричинений депресiєю та проблемами хребта. Наприклад, чоловiк - маляр, багато працює у незвичнiй позi iз задертою головою, тож перетискає шийнi хребцi - це й  провокує бiль, який iррадiює, тобто вiддає у дiлянку серця. Була й жiнка-кухар, у котрої вiд постiйного схиляння над столом i каструлями виникали схожi проблеми. А серце в них здорове.

Л. Клименко: - I в мене сьогоднi був на прийомi молодий чоловiк, якого начебто "схопило" серце. Каже, що воно то поколює, то  рiже, особливо, коли вiн намагається глибоко вдихнути або видихає, кашляє, повертається. Тому приймає краплi корвалолу, бере пiд язик таблетку валiдолу, але це не допомагає.

Я прослухала серце - працює як годинник. Вимiряла артерiальний тиск i пульс - у нормi. Зробила кардiограму - без змiн. Навiть велоергометрiю провела, тобто посадила пацiєнта на велотренажер i зняла кардiограму в станi фiзичного навантаження. Теж без змiн. Але достатньо було натиснути на мiжребернi промiжки з лiвого боку грудини, саме там, де пацiєнта й болiло, як вiн буквально пiдстрибнув вiд рiзкого болю. Я попросила його покласти лiву руку за голову i при цьому нахилятися то влiво, то вправо, i вiн знову застогнав. Спробувала натиснути пальцями вздовж грудної дiлянки хребта, i виявилося, що болить там.

Отже, це проблеми кiстково-м'язового каркасу грудної клiтки, а сердце тут не винне. Такi болi, що з'являється наче в дiлянцi серця, але до нього непричетнi, називаються кардiалгiями.

I причину треба шукати у протягу, коли людина сидить спиною чи лiвим плечем до вiкна або їздить у машинi з вiдчиненим вiкном злiва. Або мила вiкна, i її, як кажуть, протягнуло. Викликати такий бiль може й незвична пiсля зими робота на присадибнiй дiлянцi, коли забагато  рухався, й першi пiсля довгої перерви заняття фiзкультурою, i навiть змiна постелi чи подушки. Лiкувати це треба не серцевими краплями, а тимчасовим спокоєм для тих груп м'язiв, якi болять, мiсцевим масажем, протизапальними натираннями або звичайними гiрчичниками. I для профiлактики часто змiнювати позу, в якiй сидиш за комп'ютером, бiля телевiзора чи постiйно працюєш.

- Якi ще хвороби можуть провокувати псевдосерцевий бiль? До яких лiкарiв треба в таких випадках звертатися?

Ю. Iванiв: - Серце може тривожити з туги, болю душi. Надмiрна збудливiсть, коли в кров викидається велика кiлькiсть адреналiну (нейроциркуляторна дистонiя), чутлива психiка, яка призводить до депресивного стану, усе це вiдбивається на серцi. Зрештою, болiти в груднiй клiтцi може все, що там є - легенi, плевра, перикард - дiлянка довкола серця, м'язи, стравохiд, спазми якого дуже нагадують серцевий бiль. Iнодi у стравохiд закидається кислий вмiст шлунка i вночi  так пече й болить, що думаєш про iнфаркт i починаєш зi свiтом прощатися.

Насамперед, звичайно, треба з'ясувати природу больового нападу, адже бiль у дiлянцi серця - дуже тривожний симптом. Якщо кардiолог не побачить хвороби, то пiдкаже, який лiкар потрiбен вам насправдi. Найчастiше псевдосерцевий бiль виникає вiд остеохондрозу, коли людина надто довго перебуває в якiйсь позi, про що я вже казав. У жiнок старшого вiку такi проблеми часто провокує остеопороз. Коли з кiсток вимивається кальцiй, хребцi трохи осiдають i притискають нервовi закiнчення на хребтi, ось i болить у грудях. Тож у таких випадках ми скеровуємо хворих до невропатолога, пульмонолога, травматолога, ортопеда i навiть онколога, бо й злоякiснi пухлини можуть iррадiювати.

Л. Клименко: - Додам, що найчастiше супроводжуються болем у серцi такi хвороби, як аневризма аорти, тромбоемболiя легеневої артерiї, плеврит, пневмонiя, рак легенiв, захворювання органiв травлення, особливо виразка шлунка чи дванадцятипалої кишки, панкреатит або рак пiдшлункової залози, холецистит та деякi iншi.

Як воно по-справжньому болить?

- Тож спробуймо пiдвищити рiвень обiзнаностi. Як по-справжньому болить серце?

Л. Клименко: - Класична картина цього болю така - пече за грудиною, частiше посерединi, а не злiва, iнодi коле, наче голками, або стискає й доволi часто вiддає в лiву половину тiла - руку, лопатку, щелепу. Тривати такий бiль може вiд кiлькох секунд до 15 - 30 хвилин.
 Ю. Iванiв: - До того ж синдром справжнього серцевого болю має за рiзних хвороб рiзнi характеристики. Якщо це стенокардiя, то тисне за грудиною i вiддає в лiву руку, плече або щелепу лише при фiзичному навантаженнi, пiсля їди або емоцiйного стресу. Наприклад, якщо людина пiднiмається сходами або швидко крокує, її болить. Але щойно вона зупиниться, бiль минеться. До речi, виникає вiн раптово, дуже докучає, однак триває недовго.

При iнфарктi бiль подiбний, але значно сильнiший, вiдчуття таке, наче забили кiлок у груди. Тривале ниття або вiдчуття важкостi в грудях може супроводжувати й гiпертонiю. Ця хвороба пiдступна тим, що кожен другий пацiєнт до iнфаркту чи iнсульту почувався здоровим або таким себе вважав, розповiдаючи всiм байку, що високий тиск у нього - "робочий", вiн себе при такому краще почуває. А тим часом показники тонометра понад 140 на 90 - це вже гiпертонiя, яка зношує судини й серце. От при мiокардитi серце болить, тисне, ниє або коле i без фiзичних навантажень.
- Як поводитись хворому пiд час больового нападу? Однi лiкарi рекомендують лежати, iншi навпаки - рухатися, бо тодi людина отримує бiльше кисню, що вкрай потрiбен серцю. А ви що скажете?

Л. Клименко: - Якщо бiль серцевий, то треба обмежити будь-яке фiзичне навантаження, щоб не обкрадати серце i щоб, як ми кажемо, не "поповзла зона ураження". Тому ми рекомендуємо лежаче, напiвлежаче або сидяче положення. Бувають випадки, коли в пацiєнта виникає задуха, вiн не може лежати горизонтально, тодi його треба покласти на подушку або навiть посадити.
Ю. Iванiв: - При стенокардiї больовий напад швидше минає в сидячому положеннi, коли ноги спущенi донизу, а ось у лежачому триває довше. Також дуже важливо, щоб був доступ повiтря,  груди нiщо не стискало.

Перша допомога до приїзду "швидкої"

- Як допомогти людинi, у котрої схопило серце, до приходу лiкаря?

Л. Клименко: - У такiй ситуацiї нiколи гадати - це серце чи щось iнше? Треба насамперед дати хворому таблетку нiтроглiцерину й почекати хвилин 15. Якщо за цей час бiль не минає, необхiдно викликати лiкаря, бо це можуть бути серйознi гострi коронарнi прояви iшемiчної хвороби.

Ю. Iванiв: - Так, нiтроглiцерин може навiть пiдказати дiагноз. Якщо вiн подiяв через 2 - 3 хвилини, тобто зняв бiль, то, найвiрогiднiше, це стенокардiя. Якщо не вона, то полегшення слiд чекати за 20 - 30 хвилин. Я не рекомендував би зловживати нiтроглiцерином, особливо молодим людям. Бо вiд нього рiзко падає тиск, можна навiть знепритомнiти, починає дуже болiти голова i хворий почувається ще гiрше. Тож якщо бiль не сильний,  краще починати з валiдолу, корвалолу, а нiтроглiцерин заживати лише в тому випадку, якщо дуже болить.

- Нинi активно дискутується питання про методи лiкування серцевих недуг. Деякi кардiологи вважають, що неправильно давати пiд час серцевого нападу стимулювальнi препарати, адже серце в цей час ледь трiпоче в грудях, а його змушують iнтенсивно працювати. А як ви вважаєте?

Ю. Iванiв: - Якщо йдеться про нiтроглiцерин, то це не стимулювальний препарат. Вiн розширює спазмованi кровоноснi судини - коронарнi артерiї та судини головного мозку, дрiбнi вени на периферiї, затримує кров, її менше повертається до серця, отже, воно працює з меншим навантаженням. А ще цей препарат зменшує потребу в киснi, що також розвантажує серце. Вiн розслабляє й гладку мускулатуру внутрiшнiх органiв, полегшуючи цим кровообiг.

За останнi 10 - 15 рокiв i в Українi змiнилися пiдходи до лiкування серця, у якому домiнують заспокiйливi та судинорозширювальнi, а не стимулювальнi препарати. Наприклад, поляки найчастiше вдаються до iнвазивних методiв лiкування, тобто одразу розширюють звуженi мiсця стентами. У нас це ще попереду, бо процедура наразi недешева.

 Рухатися стiльки, скiльки можете

- Назвiть, будь ласка, кiлька "золотих правил" для хворих на серце. Що для них найважливiше?

Ю. Iванiв: - Якщо вже дiагностовано стенокардiю, то треба регулярно й активно лiкуватися, бо iнакше дорога веде просто до iнфаркту. Пiсля нападу  стенокардiя може повторитися й знову провокувати iнфаркт, а другий пережити важче. Це дуже пiдступна хвороба, яка може протiкати абсолютно безсимптомно й закiнчитися раптовою смертю. Лягла людина спати - i бiльше не прокинулася. Така нiчна стенокардiя буває у 20% хворих. Тому навiть якщо серце  не турбує, його все одно треба перевiряти.

Стенокардiя - це атеросклероз, тобто звуження судин серця. Важливо зробити коронарографiю i, якщо треба, стентування. Це продовжить життя. I повсякдень стримувати процес "замулення" судин холестерином, постiйно приймаючи лiки. Хронiчнi хвороби не стають "добрiшими", а тiльки "злiшими", тому треба бiльше любити себе, життя i пам'ятати, що воно в небезпецi, але його можна продовжити.

Л. Клименко: - Про курiння-випивання-переїдання навiть говорити не хочу. Це роблять лише вороги свого здоров'я. Не слiд їсти продуктiв, багатих на лiпiди та холестерин, постiйно контролювати їх вмiст у кровi. Тримати в нормi вагу тiла i свої емоцiї. Та бiльше рухатися - стiльки, скiльки можете без утоми. Якщо хворе серце, то тиск треба тримати нормальним за всяку цiну. А тим, кому за 50,  взяти за звичку щовечора перед сном випивати таблетку або хоча би половинку аспекарду (серцевого аспiрину), який розрiджує кров. Якщо людина дотримується цих рекомендацiй, то й з такою поважною хворобою зможе дожити до старостi.

Євгенiя РОМАНIВ